18009, м. Черкаси, вул. Менделєєва, 3
oblkan@zdrav.ck.ua
стіл довідок: (0472) 37-42-45
+380 (472) 37-62-92

Ревматологічне відділення

9-поверховий корпус, 6 поверх.

 • +380 (472) 33-44-25
 • +380 (472) 33-43-60
 • oblrevmat@zdrav.ck.ua

Ревматологічне відділення в області було створене при розподілі в 1981 році кардіоревматичної служби України на ревматологічну та кардіологічну. Першим завідувачем ревматологічного відділення був Єсьман Степан Адамович, який очолював його до 1987 року. З 1988 року завідувачем ревматологічного відділення на 60 ліжок призначена Ляшенко Д.С. З 2019 року завідувач відділення Кулик А.В.

Основні напрямки роботи відділення:

У відділенні на базі 33 ліжок проводиться лікування хворих з ревматоїдним артритом, ревматичним псоріатичним артритом, системним червоним вовчаком, подагрою, ураженням ССС, остеоартрозом, захворюванням сполучної тканини тощо.

При лікування хворих застосовується лікування сучасними лікарськими засобами, згідно Європейського стандарту та клінічних настанов.

Методи лікування:

 • імунобіологічна терапія;
 • імуносупресивна та імуномодифікуюча терапія;
 • обгрунтування призначення кортикостероїдів;
 • внутрішньо-суглобові введення лікарських засобів;
 • розробка і обґрунтування програми персоніфікованої терапії.

Покази для направлення хворого у відділення:

 • вік > 18 років
 • захворювання кістково- м’язової системи з аутоімунним та імунокомплексним механізмами розвитку (ревматичні захворювання суглобів, в т.ч ранній недиференційований артрит, ревматоїдний артрит, серонегативні спондилоартропатії, в т.ч. анкілозивний спондилоартрит, псоріатичний артрит; реактивні артрити, метаболічніартропатії, в т.ч. подагричний артрит, сольові артропатія) при умові:
 • не визначеного на попередніх етапах обстеження за допомогою стандартних методів та у відповідності до стандартів дослідженнячіткого діагнозу;
 • важкого перебігу та чи/високої активності хвороби, що є резистентною до проведення стандартної фармакотерапії;
 • необхідності призначення високоспеціалізованих технологій, наприклад призначення біологічних агентів, пульс- терапії, еферентних методів, з метою модифікації перебігу хвороби.
 • лікування та моніторинг пацієнтів з ювенільним ревматоїдним артритом у пацієнтів, що досягли 18 років;
 • системні хвороби сполучної тканини, в т.ч. системні васкуліти, з первинною клініко- лабораторною маніфестацією, в стадії загострення процесу, або невпинно прогресуючого перебігу, резистентністю до призначеної фармакотерапії;
 • остеоартроз з ознаками реактивного синовіту, або прогресуючим перебігом, що веде до стійкої втрати працездатності, або вимагає направлення на ортопедичне лікування;
 • персоніфіковане лікування резистентних до фармакотерапії ревматичних хвороб;
 • персоніфікований моніторинг резистентних та рідкісних ревматичних захворювань.

Відділ є базою Державного експертного центру МОЗ України і проводить апробацію нових лікарських засобів для лікування пацієнтів із серцево- судинними та ревматичними захворюваннями, в тому числі бере участь у міжнародних дослідженнях.

Лікарі відділення

Кулик Анна Володимирівна

 • Завідувач відділення
 • аспірант ВПМУ ім. Пирогова, член Європейського товариства кардіологів та ревматологів, співавтор 14 наукових статтей, співавтор 3 нововведень
 • 2004р. – закінчила ВНМУ ім. Пирогова
 • категорія – вища з кардіології, друга з ревматології

Зобенько Володимир Олександрович

 • лікар-ревматолог
 • головний позаштатний ревматолог УОЗ ОДА
 • 1994р. – закінчив Ужгородський університет
 • категорія – Вища

Ляшенко Вікторія Анатоліївна

 • лікар-ревматолог
 • 1997р. – закінчила Нaціональний медичний університет
 • категорія – Вища

Стіхно Алла Іванівна

 • лікар-ревматолог
 • 1966р. – закінчила Дніпропетровський
 • медичний інститут
 • категорія – Перша

Показники роботи

№ п/п Показники 2017 рік 2018 рік 2019 рік
1 Кількість ліжок 35 35 35
2 Проліковано хворих 1154 1119 1155
3 Середнє перебування на ліжку 10,9 10,5 10,6