Пошук по сайту

 
 

 

Об'яви,
Новини

 

Щотижня!

Наявність медич- них препаратів 
та виробів медич- ного призначення по Державним цільовим соціаль- ним програмам.

 

Щотижня!

Інформамція про наявні лікарські засоби,витратні матеріали та медичні вироби.

 

26.07.2017

Про номінацію на «Орден Святого Пантелеймона» для медичних працівників в Україні.

 

25.07.2017

Звіт ЧОВ МФДХ про благодійну допомогу Обл. лікарні за  6 міс. 2017 року.

 

27.01.2017

Обласний перинатальний центр прийняв перших пацієнтів.

 

Погода

 

 

Яндекс

Анонси медичної інформації 

 

 

 

 

 

 

Рада медичних сестер

 
Натисніть, щоб збільшити зображення!

 
Організація роботи ради медичних сестер обласної лікарні.

Відповідно до Програми розвитку медсестринства України сформовано умови для підвищення ефективності роботи та ролі молодших спеціалістів з медичною освітою в наданні медичної допомоги населенню області. Чільними напрямками у виконанні цієї програми є заходи, спрямовані на вдосконалення системи післядипломної освіти молодших спеціалістів з медичною освітою; здійснення реформ кадрової політики; розвиток професійних сестринських об'єднань та міжнародного співробітництва.

Натисніть, щоб збільшити зображення!

Значна роль в професійній підготовці та постійному вдосконаленню знань медичних сестер належить Раді медичних сестер КЗ "Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради". Головним завданням Ради є виховання широко ерудованого спеціаліста, що вміє аналізувати і систематизувати свої знання та реалізувати їх в практичній діяльності. Головою Ради медичних сестер є заступник головного лікаря з медсестринства.

Рада медичних сестер закладу - це 27 досвідчених старших медичних сестер вищої кваліфікаційної категорії, які мають практичний досвід роботи, організаторські здібності. Всі вони фахівці своєї справи, користуються повагою в колективі, передають свій досвід роботи молодим сестрам. Кожна старша медична сестра це відповідальна високопрофесійна людина, яка вболіває за свою роботу та докладає всіх зусиль щоб у відділенні панувала доброзичлива атмосфера та затишок.

Для покращення організації праці сформовані сектори Ради медичних сестер. Рада та сектори працюють згідно положення про Раду медичних сестер та плану роботи, затвердженого головним лікарем. В складі Ради сформовані та функціонують:

9 секторів: 
- виробничий або сектор організації праці та комплексної роботи з медперсоналом; 
- навчально-виховної роботи або сектор вивчення і впровадження передового досвіду;
- дієтичного харчування;
- інфекційного контролю та санітарної гігієни;
- санітарно-просвітньої роботи;
- культури лікарняного побуту;
- контролю якості надання сестринської допомоги;
- впровадження інноваційних процесів або сектор інформаційного забезпечення;
- сектор лабораторної діагностики.;

Для удосконалення післядипломної освіти працює 8 секцій: 
- старших медичних сестер та їх резерву; 
- операційних медичних сестер та медичних сестер перев'язувальних кабінетів; 
- медсестер процедурних кабінетів; 
- палатних медсестер;
- передатестаційної підготовки;
- вивчення інфекційних захворювань.

Для підвищення кваліфікації молодших медичних сестер також працюють 4 секції:
- сестер-господинь та їх резерву;
- молодших медичних сестер;
- молодших сестер по догляду за пацієнтами;
- санітарок-буфетниць.

Всі маніпуляції і медсестринський догляд здійснюються за розробленими та затвердженими стандартами сестринського догляду, стандартами підготовки пацієнтів до лікувально-діагностичних процедур, локальними протоколами виконання основних маніпуляцій і процедур, епідемічно-безпечними алгоритмами. Медичні сестри виконують призначення лікаря, стежать за санітарним та охороним режимом, доглядають за пацієнтами, створюють позитивний психологічний клімат, надають долікарську медичну допомогу. 

Контрольно-експертною групою Ради здійснюється контроль за роботою медичних сестер за відповідними критеріями. А саме: обходи в відділеннях, дотримання інфекційної безпеки персоналу і пацієнтів, передача зміни, якість виконання лікарських призначень, вчасність обліку та використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, організація лікувального харчування, догляд за важкими та післяопераційними пацієнтами. 

Головною метою Ради є підвищення теоретичних знань та освоєння практичних навичок молодшими спеціалістами з медичною освітою. Старшими медичними сестрами активно проводиться робота щодо реформування сестринської діяльності та впровадження інноваційних процесів. Ще Леонардо да Вінчі стверджував : "... якщо запастися терпінням і виявити старання, то посіяне насіння знань неодмінно дасть добрі сходи". Тому Рада медичних сестер ефективно використовує такі сучасні технології підготовки, як тренінги, ділові ігри, майстер-класи, тестування, які дозволяють слухачам моделювати свою поведінку в штучно створеній ситуації. 

Медичні сестри навчаються шляхом участі в роботі загальнолікарняних науково-практичних конференцій, які проводяться з обов'язковим мультимедійним супроводом, в семінарах, що проводяться у відділеннях, а також отримують інформацію і обмінюються досвідом на обласних конференціях та курсах підвищення кваліфікації. Заняття в усіх секціях відбуваються щомісячно, за участю лікарів. На кожний виступ обов'язково готується реферат. В результаті ефективної організації роботи персоналу, значно поліпшилась якість роботи, зросла задоволеність пацієнтів якістю сестринського догляду.
 

 Натисніть, щоб збільшити зображення!    Натисніть, щоб збільшити зображення!    Натисніть, щоб збільшити зображення! 

Натисніть, щоб збільшити зображення!    Натисніть, щоб збільшити зображення!    Натисніть, щоб збільшити зображення!

 З метою забезпечення основних напрямків діяльності, Рада взаємодіє з адміністрацією лікарні, Управлінням охорони здоров'я, Радами медичних сестер лікувально-профілактичних закладів міст і районів, суспільними організаціями, редакціями газет, журналів.

Велике значення приділяється вихованню в медичних сестер почуття відповідальності за доручену справу та відданості обраній професії. На високому рівні організовуються та щорічно проводяться конкурси на кращу медичну сестру закладу, кращий пост, кращий санітарний бюлетень, кращу тематичну папку, а також святкові тематичні заходи: посвячення в молоді спеціалісти, День медичної сестри, День медичного працівника, вшанування ветеранів ВВВ та ін.

На базі нашої лікарні продовжують післядипломну освіту та підвищують свій фаховий рівень молодші спеціалісти з медичною освітою ЛПЗ області.

В лікарні працюють 622 молодших спеціаліста з медичною освітою. Із них атестовано - 414
- Вища категорія - 320
- Перша - 59
- Друга - 35

66,6% атестовано молодших спеціалістів з медичною освітою від загальної кількості працюючих і 100% від підлягаючих атестації (417 м/с).

З метою забезпечення якісного виконання процедур і маніпуляцій, надання висококваліфікованої допомоги пацієнтам, заступником головного лікаря з медсестринства, Заслуженим працівником охорони здоров'я України Ларисою Зіновіївною Хрєновою, Радою медичних сестер обласної лікарні розроблено і впроваджено: 
- "Стандарти сестринського догляду"; 
- "Локальні протоколи молодших спеціалістів з медичною освітою виконання основних маніпуляцій і процедур"; 

Натисніть, щоб збільшити зображення!    Натисніть, щоб збільшити зображення!    Натисніть, щоб збільшити зображення!    Натисніть, щоб збільшити зображення!    Натисніть, щоб збільшити зображення!    Натисніть, щоб збільшити зображення!

- "Алгоритми передопераційної підготовки та післяопераційного догляду пацієнтів"; 
- "Збірник стандартів, епідемічно-безпечних алгоритмів практичної діяльності процедурних медичних сестер"; 
- "Збірник стандартів, епідемічно-безпечних алгоритмів практичної діяльності перев'язувальних медичних сестер"; 
- "Стандарти підготовки пацієнтів до лікувально-діагностичних обстежень";
- "Збірник стандартів, епідемічно-безпечних алгоритмів практичної діяльності для фельдшерів-лаборантів"; 
- "Невідкладні стани в медицині. Алгоритми надання невідкладної допомоги" тощо.

Розроблено методичні матеріали та інформаційні папки з різних питань, що стосуються роботи медичних сестер.

Підготовлені рекомендації для пацієнтів:
- "Підготовка до діагностичних обстежень"; 
- "Обережно: кишкові інфекції"; 
- "Інформація для пацієнтів стаціонарних відділень"; 
- "Права пацієнтів". 

Натисніть, щоб збільшити зображення!

Підвищення кваліфікації медичних сестер в лікарні здійснюється за схемою:

КЗ "Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради" є базою для проходження виробничої та переддипломної практики студентами Черкаського медичного коледжу. Загальне керівництво практикою, згідно програми Черкаського медичного коледжу, покладено на заступника головного лікаря з медсестринства.

У навчанні студентів задіяні старші медичні сестри відділень. Велика увага приділяється майбутнім спеціалістам у вивченні локальних протоколів медичної сестри, стандартів та алгоритмів медсестринського догляду за пацієнтами безпосередньо на робочих місцях, основним етапам сестринського процесу, сестринській педагогіці, правилам дотримання інфекційної безпеки персоналу і пацієнтів, дотриманню сестринської етики та деонтології, мистецтву спілкування.

В лікарні відпрацьована та впроваджена система контролю якості роботи молодших спеціалістів з медичною освітою. Рівень якості сестринського догляду включено в перелік показників моделі кінцевих результатів роботи відділень та закладу.

Сьогодні, як і в усі часи, професія медичного працівника є однією найблагородніших. Адже саме людям в білих халатах випали честь і обов'язок - зберігати, захищати, підтримувати і повертати безцінний дар - життя. 

Медичні сестри закладу розуміють важливість своєї ролі у лікуванні пацієнтів і відповідально відносяться до виконання своїх функціональних обов'язків. 
 

 

 

додому  |  про лікарню  |  відділення  |  контакти  |  мова UA-RU  |  фотографії  |   

 


Українська банерообмінна мережа

  Web-design        Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100