18009, м. Черкаси, вул. Менделєєва, 3
oblkan@zdrav.ck.ua
стіл довідок: (0472) 37-42-45
+380 (472) 37-62-92

Ендоскопічне відділення

3-поверховий корпус, 1 поверх

  • +380 (472) 37-73-96

В ендоскопічному відділенні проводяться:діагностичні езофагогастродуоденоскопії, колоноскопії, бронхоскопії. При цьому виконуються ендоскопічні маніпуляції: взяття матеріалу на морфологічне дослідження, постановка уреазних тестів, хромоскопія, проведення зондів для ентерального харчування. Серед ендоскопічних операцій проводяться поліпектомії, зупинка кровотеч, тощо.

Впроваджена та використовується ретроградна холангіопанкреатографія. Ендоскопічне лікування холедохолітіаза з папілосфінктеротомією та вилученням конкрементів.

Одним із основних напрямків роботи відділення є виявлення передонкопатології та онкопатології на ранніх стадіях. Інформація про хворих з виявленою онкопатологією передається лікарю-онкологу територіальної поліклініки, а з передонкопатологією – сімейному лікарю для динамічного нагляду та ендоскопічного контролю.

Особлива увага приділяється якості дезінфекції та передстерилізаційної обробки ендоскопічної апаратури та інструментарію.

Ендоскопічне відділення є базою первинної підготовки лікарів-ендоскопістів та медичних сестер ендоскопічних кабінетів міських та центральних районних лікарень.

Для покращення організаційної роботи ендоскопічної служби міст і районів області відпрацьовано модель кінцевих результатів діяльності служби. До показників результативності включені кількісні показники ендоскопічних обстежень, цитоморфологічних досліджень та верифікація діагнозу.

Лікарі відділення

Береза Сергій Іванович

  • завідувач відділення, головний позаштатний ендоскопіст УОЗ ОДА
  • 1984р. – закінчив Саратовський медичний інститут
  • категорія – Вища

Селіванов Олександр Генадійович

  • лікар-ендоскопіст
  • 1979р. – закінчив Київський медичний інститут
  • категорія – Вища

Кузьомінський Вадим Валерійович

  • лікар-ендоскопіст
  • 2000р. – закінчив Запорізький медичний університет
  • категорія – Вища

Показники роботи

Назва дослідження 2014 рік 2015 рік 2016 рік
Всі дослідження Фіброезофагогастро-дуоденоскопії 9236 7933 7793
Фіброколоноскопії 302 853 810
Фібробронхоскопії 976 517 920
Всього 10627 9863 9523
На один діючий апарат Фіброезофагогастро-дуоденоскопії 4618 3967 1948
Фіброколоноскопії 302 427 405
Фібробронхоскопії 488 917 460
Всього 1518 1643 1190
На зайняту посаду лікаря ендоскопіста (лікарня) Фіброезофагогастро-дуоденоскопії 2309 1983 1948
Фіброколоноскопії 75 213 202
Фібробронхоскопії 244 229 230
Всього 2657 2466 2380