18009, м. Черкаси, вул. Менделєєва, 3
oblkan@zdrav.ck.ua
стіл довідок: (0472) 37-42-45
+380 (472) 37-62-92

Ендоскопічне відділення

3-поверховий корпус, 1 поверх

  • +380 (472) 37-73-96
  • oblendo@zdrav.ck.ua

В ендоскопічному відділенні проводяться:діагностичні езофагогастродуоденоскопії, колоноскопії, бронхоскопії. При цьому виконуються ендоскопічні маніпуляції: взяття матеріалу на морфологічне дослідження, постановка уреазних тестів, хромоскопія, проведення зондів для ентерального харчування. Серед ендоскопічних операцій проводяться поліпектомії, зупинка кровотеч, тощо.

Впроваджена та використовується ретроградна холангіопанкреатографія. Ендоскопічне лікування холедохолітіаза з папілосфінктеротомією та вилученням конкрементів.

Одним із основних напрямків роботи відділення є виявлення передонкопатології та онкопатології на ранніх стадіях. Інформація про хворих з виявленою онкопатологією передається лікарю-онкологу територіальної поліклініки, а з передонкопатологією – сімейному лікарю для динамічного нагляду та ендоскопічного контролю.

Особлива увага приділяється якості дезінфекції та передстерилізаційної обробки ендоскопічної апаратури та інструментарію.

Ендоскопічне відділення є базою первинної підготовки лікарів-ендоскопістів та медичних сестер ендоскопічних кабінетів міських та центральних районних лікарень.

Для покращення організаційної роботи ендоскопічної служби міст і районів області відпрацьовано модель кінцевих результатів діяльності служби. До показників результативності включені кількісні показники ендоскопічних обстежень, цитоморфологічних досліджень та верифікація діагнозу.

Лікарі відділення

Куценко Павло Григорович

  • Завідувач відділення
  • 2016р. – закінчив Дніпропетровську державну медичну академію
  • лікар-спеціаліст

Тихенко Сергій Петрович

  • лікар-ендоскопіст
  • 2010р. – закінчив Харківський нaціональний університет ім. В.Н.Каразіна
  • категорія – Друга з хірургії

Муковоз Наталія Олександрівна

  • лікар-ендоскопіст
  • 2017р. – закінчила Українську медичну стоматологічну академію

Показники роботи

Назва дослідження 2018 рік 2019 рік 2020 рік
Фіброезофагогастродуоденоскопії 6822 7090 3044
Дуоденоскопії 133 0 37
Фіброколоноскопії 763 548 381
Фібробронхоскопії 1050 852 542
Всього 8768 8490 4004