18009, м. Черкаси, вул. Менделєєва, 3
oblkan@zdrav.ck.ua
стіл довідок: (0472) 37-42-45
+380 (472) 37-62-92

Загальна характеристика лікарні

Комунальне некомерційне підприємство „Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради" є потужним багатопрофільним, лікувальним закладом, який забезпечує надання третинного рівня медичної допомоги дорослому населенню області.

Станом на 01.01.2019 року загальна потужність лікарні становить 860 ліжок, з них 18 ліжок інтенсивної терапії виділено в складі спеціалізованих відділень: нейросудинного, кардіологічного, відділенні інтенсивної терапії новонароджених та постінтенсивного догляду. Окрім того, розгорнуто 21 ліжко інтенсивної терапії в складі двох відділень анестезіології та інтенсивної терапії.

Єдиними в області є наступні структурні підрозділи: судинної хірургії, проктологічне, екстрагенітальної патології вагітних, алергологічне, нефрології та діалізу, інтервенційної рентгенангіографії, дистанційної літотрипсії, стоматологічної хірургії, офтальмологічне, інтенсивної терапії новонароджених та постінтенсивного догляду, цереброваскулярної патології, сурдологічне, гіпербаричної оксигенації, лікувальної фізкультури та спортивної медицини, імунологічна лабораторія, кабінети: магніто-резонансної томографії, "Діабетичної ступні", "Діабетичної ретинопатії", "Діабетичної полінейропатії".

, , , , , ,

В поліклініці надається консультативна допомога, з урахуванням прийому обласних позаштатних фахівців, за 28 спеціальностями.

На базі обласної лікарні функціонують спеціалізовані лікувально-діагностичні та допоміжні служби, оснащені сучасною апаратурою та обладнанням. Фахівцями цих підрозділів забезпечується потреба населення області в таких складних інструментальних видах досліджень, як: магніто-резонансна томографія, комп’ютерна томографія, ангіографія, нейрофізіологічні дослідження мозку, деякі види ультразвукового, ендоскопічного та інших видів досліджень, які проводяться лише на базі обласної лікарні.

У 2018 році в лікарні отримали стаціонарну допомогу понад 29,5 тисяч хворих, поліклініку відвідали 161665 пацієнтів, у відділеннях хірургічного профілю проведено понад 12,7 тисяч оперативних втручань, прийнято 1367 пологів, народилося 1399 дітей, впроваджено 70 нових методик діагностики та лікування.

, , , , ,

Широко використовуються такі сучасні медичні технології, як: гемодіаліз, перитонеальний діаліз, гемосорбція, ультрафільтрація, гіпербарична оксигенація, лапароскопічна діагностика та лапароскопічна хірургія, артроскопія, ендопротезування кульшових та колінних суглобів, мікрохірургія ока, підбір та постановка штучних оптичних лінз при катаракті, мікрохірургічні втручання при захворюваннях хребта, повний діапазон щелепно-лицевих операцій, ендоскопічні втручання при аденомі передміхурової залози, дистанційне дроблення конкрементів нирок та сечоводів, коронарокардіографія, пластика магістральних судин, стентування коронарних та магістральних судин, реконструктивно-відновлювальні операції на ЛОР органах тощо.

, , , , ,
, , , , ,

Надання спеціалізованої медичної допомоги забезпечується потужним кадровим потенціалом. У лікарні станом на 01.01.2019 року працюють1524 фізичних осіб, в т.ч. лікарів - 263, медичних сестер - 666. 93,2% лікарів атестовані з присвоєнням атестаційної категорії; 16 присвоєно звання Заслужений лікар України; 12 - кандидати медичних наук.

68,2% середніх медичних працівників атестовані з присвоєнням атестаційної категорії, 4 - присвоєно звання Заслужений працівник охорони здоров'я України.

, , , , ,

Обласна лікарня є базою Київської медичної академії післядипломної освіти (НМАПО) ім. П.Л.Шупика для підготовки лікарів сімейної медицини, а також підготовки лікарів-інтернів, проходження виробничої практики студентами Національного медичного університету імені акад. О.О.Богомольця та Черкаської медичної академії.

На базі лікарні проводяться Республіканські науково-практичні конференції, курси інформації та стажування лікарів, курси підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів.

Рішенням акредитаційної комісії МОЗ України в грудні 2003 року присвоєно, а в 2007, 2010, 2013, 2016 роках підтверджено вищу акредитаційну категорію. В грудні 2015 року лікарня отримала сертифікат на відповідність системи управління якістю міжнародним стандартам ДСТУ ISO 9001:2009, а в лютому 2019 року - на відповідність ДСТУ ISO 9001:2015.