18009, м. Черкаси
oblkan@zdrav.ck.ua
Інфоцентр:   (0472) 31-90-84
Факс: +380 (472) 37-62-92

Ендоскопічне відділення

3-поверховий корпус, 1 поверх

  • +380 (472) 37-73-96
  • oblendo@zdrav.ck.ua

В ендоскопічному відділенні проводяться:діагностичні езофагогастродуоденоскопії, колоноскопії, бронхоскопії. При цьому виконуються ендоскопічні маніпуляції: взяття матеріалу на морфологічне дослідження, постановка уреазних тестів, хромоскопія, проведення зондів для ентерального харчування. Серед ендоскопічних операцій проводяться поліпектомії, зупинка кровотеч, тощо.

Впроваджена та використовується ретроградна холангіопанкреатографія. Ендоскопічне лікування холедохолітіаза з папілосфінктеротомією та вилученням конкрементів.

Одним із основних напрямків роботи відділення є виявлення передонкопатології та онкопатології на ранніх стадіях. Інформація про хворих з виявленою онкопатологією передається лікарю-онкологу територіальної поліклініки, а з передонкопатологією – сімейному лікарю для динамічного нагляду та ендоскопічного контролю.

Особлива увага приділяється якості дезінфекції та передстерилізаційної обробки ендоскопічної апаратури та інструментарію.

Ендоскопічне відділення є базою первинної підготовки лікарів-ендоскопістів та медичних сестер ендоскопічних кабінетів міських та центральних районних лікарень.

Для покращення організаційної роботи ендоскопічної служби міст і районів області відпрацьовано модель кінцевих результатів діяльності служби. До показників результативності включені кількісні показники ендоскопічних обстежень, цитоморфологічних досліджень та верифікація діагнозу.

Лікарі відділення

Куценко Павло Григорович

  • Завідувач відділення
  • 2016р. – закінчив Дніпропетровську державну медичну академію
  • лікар-спеціаліст

Тихенко Сергій Петрович

  • лікар-ендоскопіст
  • 2010р. – закінчив Харківський нaціональний університет ім. В.Н.Каразіна
  • категорія – Друга з хірургії

Кубрак Юрій Володимирович

  • лікар-ендоскопіст
  • 2019р. – закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова

Показники роботи

Назва дослідження 2020 рік 2021 рік 2022 рік
Фіброезофагогастродуоденоскопії 3044 4601 5357
Дуоденоскопії 37 85 150
Фіброколоноскопії 381 1290 1379
Фібробронхоскопії 542 493 564
Всього 4004 6469 7450