18009, м. Черкаси
oblkan@zdrav.ck.ua
стіл довідок: (0472) 31-91-04
реєстратура поліклініки: (0472) 37-03-10
Факс: +380 (472) 37-62-92

Організація роботи Ради медичних сестер Черкаської обласної лікарні.

Діліться з людьми найкращим, що у вас є, і цього ніколи не буде достатньо. Все одно діліться найкращим, що у вас є!

Мати Тереза Калькуттська

Ефективність роботи молодших спеціалістів з медичною освітою, поліпшення якості надання медичної допомоги пацієнтам, підвищення рівня професійної компетенції, вдосконалення системи управління якістю, організаційних форм роботи молодших спеціалістів з медичною освітою та підготовки молодшого медичного персоналу, підвищення рівня етико-деонтологічних аспектів взаємовідносин в колективі закладу належить Раді медичних сестер. Головним завданням Ради є виховання ерудованого спеціаліста, що вміє аналізувати, систематизувати свої знання та реалізувати їх на практиці. Головою Ради медичних сестер є заступник головного лікаря з медсестринства.

Рада медичних сестер закладу - це 23 досвідчених старших медичних сестер першої та вищої кваліфікаційних категорій, які мають практичний досвід роботи, організаторські здібності, є фахівцями своєї справи, користуються повагою в колективі, передають свій досвід молоді, вболівають за роботу, докладають всіх зусиль, щоб у відділеннях панувала доброзичлива атмосфера та затишок.

Рада сестер, сектори, навчальні секції працюють згідно з Положенням про Раду медичних сестер та плану роботи, затвердженого головним лікарем.

При Раді медичних сестер діють 7 секторів:

 • контролю та оцінки якості сестринської роботи
 • організації праці та комплексної роботи з персоналом – виробничий сектор
 • навчально-виховної роботи та безперервного підвищення професійної компетенції
 • інфекційного контролю та санітарної гігієни
 • дієтичного харчування
 • культури лікарняного побуту та санітарної освіти
 • інформаційного забезпечення та вивчення і впровадження передового досвіду.

Створено навчальні секції для підвищення професійної компетенції молодших спеціалістів з медичною освітою:

 • сестер медичних палатних
 • сестер медичних процедурних кабінетів та медичних сестер-анестезисток
 • операційних медичних сестер та сестер медичних перев’язувальних кабінетів
 • старших медичних сестер та резерву старших медичних сестер

Для підготовки молодшого медичного персоналу працюють 2 секції:

 • молодших медичних сестер (санітарок), сестер-господинь (технічних працівників) та молодших медичних сестер з догляду за пацієнтами, санітарок-буфетниць.

Всі маніпуляції та медсестринський догляд здійснюються за розробленими в закладі та затвердженими головним лікарем, стандартами сестринського догляду, стандартами підготовки пацієнтів до діагностичних обстежень, епідемічно-безпечними алгоритмами, локальними протоколами виконання основних сестринських маніпуляцій і процедур щодо догляду за пацієнтом, алгоритмами та локальними протоколами надання долікарської медичної допомоги, алгоритмами передопераційної підготовки та післяопераційного догляду. Медичні сестри готують пацієнтів до оперативних втручань, діагностичних обстежень, стежать за санітарним та лікувально-охоронним режимом, доглядають за пацієнтами, створюють позитивний психологічний клімат у відділеннях.

Радою медичних сестер здійснюється всебічний контроль за роботою медичних сестер відповідно критеріїв. Щомісячно проводяться обходи у відділеннях, контролюється дотримання інфекційної безпеки персоналу і пацієнтів, вчасність виконання лікарських призначень, організація роботи з лікарськими засобами, облік та використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, організація лікувального харчування, догляд за важкими та післяопераційними пацієнтами, відповідність виконання сестринських маніпуляцій і процедур стандартам, локальним протоколам.

Старшими медичними сестрами активно проводиться наставницька робота з молодими спеціалістами, працює Рада наставників та Школа молодих спеціалістів. Ефективно використовуються сучасні технології підготовки, такі, як тренінги, майстер-класи, комп’ютерне тестування, мультимедійне забезпечення для проведення занять, конференцій.

Загальнолікарняні конференції, семінари, заняття в навчальних секціях відбуваються щомісячно, за участі лікарів, епідеміолога, юриста, працівників кадрової служби. На кожний виступ обов'язково готуються доповіді, слайди. В результаті ефективної організації роботи персоналу значно поліпшилась якість роботи, зросла задоволеність пацієнтів якістю сестринського догляду.

З метою забезпечення основних напрямків роботи, Рада взаємодіє з адміністрацією лікарні, Управлінням охорони здоров'я, Радами медичних сестер лікувально-профілактичних закладів міст і районів, суспільними організаціями, редакціями газет, журналів.

На високому рівні організовуються та щорічно проводяться конкурси на „Кращу медичну сестру”, „Кращий пост”, санітарний бюлетень, тематичну папку, а також святкові тематичні заходи – посвячення молодих спеціалістів у професію, до Міжнародного Дня медичної сестри, до Дня медичного працівника, тощо.

На базі закладу продовжують післядипломну освіту та підвищують свій фаховий рівень молодші спеціалісти з медичною освітою установ області.

В лікарні працюють майже 700 молодших спеціалістів з медичною освітою.

Атестовано 70,2% від загальної кількості працюючих, 99,8% від підлягаючих атестації.

З метою забезпечення якісного виконання сестринських процедур і маніпуляцій, надання кваліфікованої допомоги пацієнтам, заступником головного лікаря з медсестринства, Заслуженим працівником охорони здоров'я України Ларисою Зіновіївною Хрєновою та Радою медичних сестер обласної лікарні розроблено:

 • "Стандарти сестринського догляду" – з 2006 року впроваджені у відділеннях закладу та установах області;
 • "Алгоритми передопераційної підготовки та післяопераційного догляду пацієнтів" – 2007 рік;
 • "Стандарти підготовки пацієнтів до діагностичних обстежень" – 2010 рік;
 • "Збірник стандартів, епідемічно-безпечних алгоритмів практичної діяльності медичних сестер процедурних кабінетів" – 2010 рік;
 • "Збірник стандартів, епідемічно-безпечних алгоритмів практичної діяльності медичних сестер перев'язувальних кабінетів" – 2011 рік;
 • "Збірник стандартів, епідемічно-безпечних алгоритмів практичної діяльності для фельдшерів-лаборантів" – 2012 рік;
 • „Епідемічно-безпечні алгоритми виконання сестринських маніпуляцій та процедур” – 2012 рік;
 • „Збірник методичних рекомендацій, нормативних документів, алгоритмів та стандартів практичної діяльності медичних сестер шкільного відділення” – 2013 рік.
 • У 2014 році - "Локальні протоколи молодших спеціалістів з медичною освітою виконання основних маніпуляцій і процедур щодо догляду за пацієнтом (І та ІІ частина для терапевтичних та хірургічних відділень)";
 • «Локальні протоколи молодших спеціалістів з медичною освітою виконання основних маніпуляцій і процедур у відділеннях функціональної та ультразвукової діагностики»
 • «Локальні протоколи молодших спеціалістів з медичною освітою виконання основних маніпуляцій і найпростіших фізіотерапевтичних процедур»
 • «Локальні протоколи молодших спеціалістів з медичною освітою виконання основних маніпуляцій і процедур в акушерсько-гінекологічних відділеннях»
 • «Локальні протоколи молодших спеціалістів з медичною освітою проведення гістологічних досліджень в патологоанатомічних відділеннях»
 • "Невідкладні стани в медицині. Алгоритми надання невідкладної долікарської допомоги" – 2015, 2016, 2017 роки.

Розроблено багато методичних матеріалів, інформаційних папок, пам’яток з різних сестринських виробничих питань, а також:

 • „Наставництво – новий погляд на старий досвід”;
 • „Управлінська діяльність по роботі з персоналом у закладах охорони здоров’я”;
 • „Інфекційний контроль в стаціонарі”;
 • „Профілактика внутрішньолікарняних інфекцій”;
 • „Дотримання інфекційного контролю у лікувальних закладах”;
 • „Збірник інструктивно-методичних рекомендацій по деонтології в медсестринстві”;
 • „Алгоритми первинного онкологічного огляду”;
 • „Політика сестринської служби закладу”;
 • „Корпоративний Кодекс молодших спеціалістів з медичною освітою”, тощо.

Підготовлені рекомендації для пацієнтів:

 • "Підготовка до діагностичних обстежень";
 • "Обережно: кишкові інфекції";
 • "Інформація для пацієнтів стаціонарних відділень";
 • "Права пацієнтів", тощо.

Наш заклад є базою для проходження виробничої та переддипломної практики студентами Черкаської медичної академії.

У навчанні студентів задіяні заступник головного лікаря з медсестринства та старші медичні сестри відділень.

З 2006 року у лікарні відпрацьована та впроваджена система контролю якості роботи молодших спеціалістів з медичною освітою. Рівень якості сестринської роботи включено в перелік показників моделі кінцевих результатів роботи відділень та закладу.

Враховуючи важливість забезпечення високого рівня гігієни у закладі, профілактики професійного зараження медичного персоналу, запобігання розповсюдження внутрішньолікарняної інфекції, згідно рекомендацій щодо впровадження у лікувально-профілактичних закладах проекту „Чиста лікарня безпечна для пацієнта”, за допомоги Ради медичних сестер, проведено підготовку 6 структурних підрозділів, які отримали статус „Чиста лікарня безпечна для пацієнта”.

Сьогодні, як і в усі часи, професія медичного працівника є однією з найблагородніших. Адже саме людям в білих халатах випали честь і обов'язок - зберігати, захищати, підтримувати і повертати безцінний дар - життя.

Медичні сестри закладу розуміють важливість своєї ролі у лікуванні пацієнтів і відповідально відносяться до виконання своїх функціональних обов'язків.

Щоб ви не робили, кожною своєю справою творіть добро для Бога

Мати Тереза Калькуттська