18009, м. Черкаси
kanc@obllik.ck.ua
Реєстратура поліклініки:   (0472) 31-90-84   
Стіл довідок:   (0472) 31-90-83
Факс: +380 (472) 37-62-92

Нейрохірургічне відділення

7-поверховий корпус. 6 поверх.

 • +380 (472) 33-44-37
 • +380 (472) 33-45-17
 • neuro@obllik.ck.ua

У відділенні проводяться оперативні втручання на головному мозку, хребті, судинах голови та шиї, периферичних відділах нервової системи з приводу пухлин, травм, вад розвитку, дегенеративних захворювань.

Сучасний рівень діагностично-лікувальної бази обласної лікарні (комп'ютерна томографія, магніто-резонансна томографія, селективна церебральна ангіографія, УЗД-допплерографія, електронейроміографія, операційний мікроскоп, лазерний та радіочастотний коагулятор) дозволяє виконувати обстеження та оперативні втручання високого ступеня складності при:

 • пухлинах головного та спинного мозку різної локалізації (базальні, ковекситальні позамозкові та внутрішньомозкові пухлини);
 • судинних захворюваннях ЦНС (інсульт-гематоми, мішковидні артеріальні аневризми, артеріо-венозні мальформації) та при патології екстракраніальних відділів сонних та хребцевих артерій;
 • травматичному ураженні ЦНС (вдавлені переломи черепа, оболонкові та внутрішньомозкові гематоми, декомпресивно-стабілізуючі операції при травмах хребта будь-яких локалізацій);
 • дегенеративних захворюваннях хребта (кили міжхребцевих дисків, спонділолістез, нестабільність тіл хребців, стенозах спинномозкового каналу);
 • травматичних ураженнях та захворюваннях периферичної нервової системи;
 • гідроцефалії (лікворошунтуючі операції);
 • пластичні, реконструктивні операції при наявності дефектів черепа.

При виборі методу оперативного лікування у відділенні надається перевага малоінвазивним втручанням, які проводяться під місцевим знеболенням і дають можливість виписувати пацієнта на наступний день після втручання.

Впроваджені в практику наступні нові методики оперативних втручань:

 1. Перкутанна пункційна транспедикулярна стабілізація "SЕХТАNТ".
 2. Перкутанна пункційна лазерна вапоризація та перкутанна пункційна мікродискектомія "SТRYКЕR". Про досвід використання цих методик було зроблено доповідь на конференції, присвяченій проблемам лазерної медицини.
 3. Стабілізація хребта із використанням нікелідтитанових імплантів із пам'яттю форми. Проведення операцій розпочато вперше в Україні.
 4. Стабілізація краніовертебральної ділянки та шийного відділу хребта системою "VЕRТЕХ" фірми "МЕDТRONIС".
 5. Пластика дефекту склепіння черепу динамічними титановими сітками;
 6. Використання ВАК-апарату в лікуванні післяопераційних ран, пролежнів;
 7. Стентування сонних артерій;
 8. Транспедикулярна стабілізація із відкритою вертебропластикою при остеопоретичних переломах;
 9. Мікроскопічна мікродисектомія із збереженням жовтої звʼязки.

Із встановленням операційного мікроскопу з'явилась можливість проводити мікронейрохірургічні втручання на всіх відділах нервової системи: мікродискектомії на поперековому та шийному відділах хребта, видалення пухлини головного та спинного мозку, видалення пухлини периферичних нервів.

Щорічно лікарями відділення проводиться близько 200 виїздів у міські та центральні районні лікарні з метою надання виїзної екстреної медичної допомоги хворим нейрохірургічного профілю.

Лікарі відділення

Годлевський Денис Олегович

 • завідувач відділення,
 • головний позаштатний нейрохірург УОЗ ОДА
 • 2001р. - закінчив Українську медичну стоматологічну академію
 • категорія - Вища

Єлейнік Валерій Миколайович

 • лікар-нейрохірург,
 • 1979р. - закінчив Київський державний медичний інститут
 • категорія - Вища

Медюлянов Олександр Анатолійович

 • лікар-нейрохірург
 • 2003р. - закінчив Національний медичний університет
 • категорія - Вища з нейрохірургії, друга - з дитячої нейрохірургії

Кириченко Віктор Васильович

 • лікар-нейрохірург
 • 1979р. - закінчив Чернівецький медичний інститут
 • 1985р. - закінчив клінічну ординатуру з нейрохірургії
 • категорія - Вища

Базунов Максим Володимирович

 • лікар-нейрохірург, кандидат медичних наук
 • 2002р. - закінчив Українську медичну стоматологічну академію
 • 2006р. - закінчив клінічну ординатуру з нейрохірургії
 • аспірант ДУ Інституту нейрохірургії ім. ак.А.П. Ромоданова
 • категорія - Вища
 • E-mail: mbazunov@i.ua

Гонсалєс Володимир Вікторович

 • лікар-нейрохірург
 • 2007р. - закінчив медичний факультет Ужгородського національного університету
 • категорія - Вища
 • E-mail:drgonzalez@i.ua

Самохвал Сергій Віталійович

 • лікар-нейрохірург
 • 2004р. - закінчив Вінницький національний медичний університет
 • категорія - Вища
 • E-mail: samokhval_sergey@ukr.net

Усеінов Рустем Бекірович

 • лікар-нейрохірург
 • 2007р. - закінчив Кримський державний медичний університет
 • категорія - Перша

Єрмолаєв Андрій Олександрович

 • лікар-нейрохірург
 • 2017р. – закінчив Українську медичну стоматологічну академію

Новак Андрій Андрійович

 • лікар-нейрохірург
 • 2020р. – закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова