18009, м. Черкаси
kanc@obllik.ck.ua
Реєстратура поліклініки:   (0472) 31-90-84   
Стіл довідок:   (0472) 31-90-83
Факс: +380 (472) 37-62-92

Загальна характеристика лікарні

Комунальне некомерційне підприємство „Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради" є потужним багатопрофільним, лікувальним закладом, який забезпечує надання третинного рівня медичної допомоги дорослому населенню області.

Потужність лікарні становить 810 ліжок. Окрім того, функціонують 2 відділення анестезіології та інтенсивної терапії на 21 ліжко. Із 26 стаціонарних відділень, розгорнутих на базі лікарні, 12 в області єдині, а саме: судинної хірургії, алергології, нефрології та діалізу, стоматологічної хірургії, проктології, торакальної хірургії, офтальмології, нейросудинне, патології вагітності та екстрагенітальної патології, акушерське післяпологове, відділення інтенсивної терапії новонароджених та постінтенсивного догляду, а також анестезіології та інтенсивної терапії перинатального центру.

Єдиними є і такі лікувально-діагностичні служби: магніто-резонансна томографія, гіпербарична оксигенація, спортивна медицина, ендоскопія, імунологічна лабораторія, лабораторія ПЛР, генетична лабораторія і такі високоспеціалізовані структури, як кабінети: „Діабетичної ретинопатії”, „Діабетичної ступні”, „Діабетичної полінейропатії”.

Надання спеціалізованої медичної допомоги забезпечується потужним кадровим потенціалом. Станом на 01.05.2021 року у лікарні працює 318 лікарів, 83,2% з них атестовані з присвоєнням кваліфікаційної категорії; 13 носять звання Заслужений лікар України, 9 – кандидати медичних наук. Із 624 молодших спеціалістів з медичною освітою 78,3% атестовані з присвоєнням кваліфікаційної категорії, 1 носить почесне звання Заслужений працівник охорони здоров’я України. Структурні підрозділи очолює нове покоління кваліфікованих лікарів, які унаслідували славні традиції своїх попередників.

Госпіталізація хворих до спеціалізованих відділень у 82-80% випадків здійснювалася в попередні роки, переважно, у плановому порядку. Термінова госпіталізація проводилася, в основному, до відділень: офтальмологічного, щелепно-лицевої та нейрохірургії, ЦВП, ЕГП (в), акушерського післяпологового ‒ і не перевищувала в цілому по лікарні 18%-20%. В 2020 році цей показник сягнув 43,7%, 2021 - 77,4%, що обумовлено виконанням карантинних заходів, якими передбачалася госпіталізація пацієнтів за ургентними показаннями, військовим станом та переведенням в цілодобовий режим роботи хірургічного відділення.

Хірургічна служба в цілому по лікарні представлена 13 стаціонарними відділеннями. Діапазон хірургічних втручань у спеціалізованих відділеннях широкий.

Основні із них в розрізі стаціонарних відділень:

 • - хірургічному: операції на шлунку, жовчновивідних шляхах, щитоподібній залозі. Широкого застосування набула лапароскопічна хірургія;
 • - торакальної хірургії: лобектомії, пульмонектомії, операції при пухлинах вилочкової залози, операції на стравоході;
 • - судинної хірургії: операції на венозних та артеріальних судинах, вкючаючи шунтування артерій, в тому числі аорто-стегнове біфуркаційне шунтування;
 • - очному: імплантація штучних оптичних лінз при катаракті, оперативні втручання при глаукомі, травмах органу зору та ін.;
 • - ортопедо-травматологічному: імплантація штучних колінних, кульшових суглобів, цілий ряд артроскопічних втручань, відновні операції при застарілих ушкодженнях сухожилок, нервів кисті та ступні;
 • - інтервенційної радіології: коронаровентрикулографії, ендоваскулярне стентування коронарних, ниркових, брахіоцефальних, церебральних судин, стентування стравоходу, трахеї, черезшкірне, черезпечінкове зовнішньо-внутрішнє дренування жовчних протоків, сечовивідних шляхів, підшлункової залози, постановка кава-фільтрів та штучного водія ритму тощо.

В останні роки спостерігається поєднання двох основних напрямків у хірургічному лікуванні: традиційні оперативні втручання та новітні малоінвазивні технології. Належна увага цим питанням приділяється лікарями відділень: гінекологічного, хірургічного, ортопедичного, урологічного, ЛОР, нейрохірургічного тощо.

, , , , ,

Суттєвим кроком у покращенні якості надання перинатальної допомоги стало введення в дію у січні 2017 року обласного перинатального центру, в структурі якого розпочали роботу три нових відділення:

 • - анестезіології та інтенсивної терапії жінок на 6 ліжок;
 • - відділення інтенсивної терапії новонароджених та постінтенсивного догляду на 10 ліжок з 6 ліжками інтенсивної терапії;
 • - акушерське післяпологове відділення на 30 ліжок.

Центр побудований по типовому проекту, укомплектований кваліфікованими кадрами, оснащений сучасною апаратурою для штучної вентиляції легень високого класу, динамічного спостереження за станом плода, лапароскопічним обладнанням. Впроваджені та широко використовуються сучасні перинатальні технології, створені всі умови для міждисциплінарного підходу до надання високоспеціалізованої медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим дітям та хворим жінкам.

Щорічно в центрі народжується 1550-1580 дітей; прийнято пологів: 2019 рік ‒ 1452, 2020 рік - 1538, 2021 рік - 1521. Досягнуто оптимального (2,9 дня) терміну перебування в стаціонарі породіль.

Замкнутий цикл надання допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим дітям з груп ризику надав змогу у 2019-2021 роках:

 • - уникнути материнської смертності з перинатальних причин;
 • - знизити в цілому по перинатальному центру показник малюкової смертності;
 • - збільшити виживання дітей з критично малою масою тіла.

В гінекологічному відділенні центру широко використовуються малоінвазивні технології, вагінальна хірургія, органозберігаючі операції тощо. Впевнено набула розвитку акушерська анестезіологія.

, , , , ,

На базі лікарні станом на 01.01.2022 року функціонують 387 ліжок терапевтичного профілю. Відділення терапевтичного профілю перебудували свою роботу щодо профільності пацієнтів.

На базі неврологічного відділення функціонує 4 обласних центри медичної допомоги пацієнтам з хворобою Паркінсона, розсіяним склерозом, епілепсією та пароксизмальними станами, болем в неврологічній практиці.

У 2015 році відкрито відділення відновного лікування. Пріоритетними напрямками роботи відділення є відновлення втрачених функцій, працездатності та повернення до активного життя учасників АТО, а також пацієнтів, які перенесли інсульти, оперативні втручання на головному та спинному мозках, мають важку патологію опорно-рухового апарату, нервової системи тощо. У 2020 році відділення реорганізоване в реабілітаційне, доукомплектоване фахівцями та дооснащене відповідно до вимог пакету медичних послуг з реабілітації. Потужність відділення збільшена до 30 ліжок.

В складі обласного ендокринологічного центру успішно функціонують такі високоспеціалізовані структури, як кабінети: „Діабетичної ретинопатії”, „Діабетичної полінейропатії”, „Діабетичної ступні”, школа навчання самоконтролю для хворих на цукровий діабет.

Набули поширення сучасні підходи до лікування пацієнтів кардіологічного та неврологічного профілів.

Підготовлені кадри, наявні умови для лікування пацієнтів з гострим інфарктом міокарду. Успішно функціонує на базі кардіологічного відділення обласний центр лікування ТЕЛА, в якому щорічно успішно лікується біля 50 пацієнтів з тромбоемболією легеневої артерії.

Проводяться заходи щодо збільшення обсягів надання медичної допомоги пацієнтам з гострим інсультом. Матеріально-технічна база лікарні дозволяє провести рентгенологічну візуалізацію (КТ, АГ, МРТ), лабораторну та функціональну діагностику, передбачених вимогами пакету медичних послуг Програми медичних гарантій. Так, з 01.01.2020 року:

 • - збільшилася кількість ліжок ІТ в нейросудинному відділенні до 12;
 • - відділення працює 3 дні на тиждень в ургентному режимі, що привело до збільшення кількості госпіталізацій хворих на інсульт.
, , ,
, , , ,

Обласна лікарня є базою Київської медичної академії післядипломної освіти (НМАПО) ім. П.Л.Шупика для підготовки лікарів сімейної медицини, а також підготовки лікарів-інтернів, проходження виробничої практики студентами Національного медичного університету імені акад. О.О.Богомольця та Черкаської медичної академії.

На базі лікарні проводяться Республіканські науково-практичні конференції, курси інформації та стажування лікарів, курси підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів.

Рішенням акредитаційної комісії МОЗ України в грудні 2003 року присвоєно, а в 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 роках підтверджено вищу акредитаційну категорію. В лютому 2019 року лікарня отримала сертифікат на відповідність системи управління якістю міжнародним стандартам ДСТУ ISO 9001:2015, а в 2022 році успішно пройшла зовнішній аудит на підтвердження відповідності стандартам ISO.