18009, м. Черкаси, вул. Менделєєва, 3
oblkan@zdrav.ck.ua
стіл довідок: (0472) 31-91-04
реєстратура поліклініки: (0472) 37-03-10
Факс: +380 (472) 37-62-92

Медичні ювеліри в ділі: закулісся нейроопераційної Черкаської обласної лікарні

Завідувач нейрохірургічним відділенням Черкаської обласної лікарні Денис Годлевський привідкрив робоче закулісся. Команда медиків на чолі з хірургом провела операцію з видалення пухлини спинного мозку. 


 Загалом у відділенні проводяться оперативні втручання на головному мозку, хребті, судинах голови та шиї, периферичних відділах нервової системи з приводу пухлин, травм, вад розвитку, дегенеративних захворювань.

При виборі методу оперативного лікування у відділенні надається перевага малоінвазивним втручанням, які проводяться під місцевим знеболенням і дають можливість виписувати пацієнта на наступний день після втручання.

Сучасний рівень діагностично-лікувальної бази обласної лікарні (комп'ютерна томографія, магніто-резонансна томографія, селективна церебральна ангіографія, УЗД-допплерографія, електронейроміографія, операційний мікроскоп, лазерний та радіочастотний коагулятор) дозволяє виконувати обстеження та оперативні втручання високого ступеня складності при:

- пухлинах головного та спинного мозку різної локалізації (базальні, ковекситальні позамозкові та внутрішньомозкові пухлини);

- судинних захворюваннях ЦНС (інсульт-гематоми, мішковидні артеріальні аневризми, артеріо-венозні мальформації) та при патології екстракраніальних відділів сонних та хребцевих артерій;

- травматичному ураженні ЦНС (вдавлені переломи черепа, оболонкові та внутрішньомозкові гематоми, декомпресивно-стабілізуючі операції при травмах хребта будь-яких локалізацій);

- дегенеративних захворюваннях хребта (кили міжхребцевих дисків, спонділолістез, нестабільність тіл хребців, стенозах спинномозкового каналу);

- травматичних ураженнях та захворюваннях периферичної нервової системи;

- гідроцефалії (лікворошунтуючі операції);

- пластичні, реконструктивні операції при наявності дефектів черепа.